Start | Aktiviteter | Arkivet | Kontakt | Länkar | MH | Nytt | Om rasen | Om Skaraborg | Skryt | Våra gårdshundar

gÅRDSHUNDSTRÄFF DEN 11 SEPTEMBER 2004


Den 11 september 2004 var det dags för gårdshundsträff igen, vilken denna gång gick av stapeln i Hjo. Det var gårdshundsvalpen Otti Persson med familj som stod som värd för begivenheten. Temat för träffen var viltspår, vari läggande av blodspår ingick som en specialare. Vi var några stycken gårdshundar med respektive mattar och hussar som förväntansfulla samlades på  Hjo BHK. Därifrån gick färden vidare mot storskogen i Norra Fågelås. Nu skulle här spåras!

Väl där lades ett antal spår ut - både blodspår och apellspår. Som mycket sakkunnig ledning hade vi hjälp av f d viltspårningsdomare Åke Granquist, samt paret Karl-Johan och Annika Persson, Hjo.

Under tiden som våra spår fick ligga till sig, visade Annika tillsammans med sin vorstehtik Doris hur ett avancerat sök på blodspår gick till. Här kunde vi alla följa efter och direkt få teorin för hur spåret hade lagts, samt förklaring till hur hund och förare arbetade i de olika momenten. Spåret innehöll moment med hög svårighetsgrad, som t ex avhopp, spår över hygge, tillbakaspår, ett antal vinklar samt uppehåll i blodläggning.

Blodspår finns i anlagsklass och öppen klass, och kravet är minst godkänd i anlagsklass för att gå upp i öppen klass. Målsättningen för viltspårning är att bedöma deltagande hundars lämplighet vid eftersök av skadat eller dött vilt. Här klarade Doris av alla moment och hade, enligt domare Åke Granquist, galant klarat en guldmedalj i öppen klass om det hade varit tävling. Efter denna genomgång var det så dags för en välsmakande fika, innan vi fick ge oss på våra egna spår.

De som hade apellspår hade tre apporter att markera och söka reda på, och spåren hade en längd av ca 400-500 meter. För de hundar som för första gången sökt på blodspår, hade blod droppats med en halvmeters mellanrum och en längd av mellan 50-100 meter. I spåret hade släpats en viltskank, som sedan fanns som slutapport och belöning.

Gissa om det morrades belåtet framemot kvällningen!

Aktivitetsgrupp Skaraborg tackar varmt familjen Persson i Hjo för deras engagemang och lyckade program för dagen. Dessutom tackas varmt familjen Annika och Karl-Johan Persson, Erlandstorps gård, Hjo, för deras mycket uppskattade medverkan och för att vi fick hålla gårdshundsträffen på deras mark. Ett stort tack även till f d spårningsdomare Ake Granquist för sakkunnig information och hjälp ute i spåren.

Penn-/kamerahållare var Erika Karlsson

 

©2008 ALL RIGHTS RESERVED  www.stoltaebbas.se  | Design & webbansvarig Karlsson